×

Pejsecenter Syd

Ørderup Kirkevej 39,
6520 Toftlund
Telefon: 7665 5001
Mail: info@pejsecentersyd.dk

FAQ

Træpiller fremstilles af savsmuld og mindre træstykker, der under tryk presses til pilleform med en diameter på 6mm eller 8mm. Længden på træpillerne kan variere en del, men de bør ikke overskride 3 cm. Træpiller er CO2 neutralt brændsel, hvilket vil sige, at det ikke frigiver mere CO2 ved forbrændingen, end træet optog under sin vækst. Den energi der bruges til produktionen af træpillerne, og den efterfølgende transport, indgår ikke i CO2-regnestykket.

Ja, en pilleovn skal altid monteres på en muret skorsten eller en stålskorsten. Generelt kan det siges at installationskravene til en pilleovn er de samme som en almindelig brændeovn. Der kan godt være flere pilleovne eller en pilleovn og en brændeovn/oliekedel på samme skorsten. En pilleovn må ikke tilsluttes samme skorsten som en gaskedel.

I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde. Der opereres nu med et funktionskrav som siger, at en skorsten skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Det vil sige, at pilleovnen skal brænde rent og at naboerne ikke må blive generet af røg.
Bygningsreglement anbefaler dog, at den totale højde på hele installationen minimum er på 5 meter samt at skorstenen udmunder over bygningens højeste punkt.

På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm over tagryggen. I det tidligere bygningsreglement var der netop et fast krav til skorstenshøjden på 80 cm over tagryggen. Dette krav tilsikrede i vidt omfang at skorstenen gik fri af vindnedslag og røggener. Derfor et godt råd netop, at skorstenen føres et stykke over tagryggen og gerne 60 – 80 cm.

Ja, din pilleovn skal stå på et ubrændbart materiale, f.eks. jernplade, glas fliser eller lignende, og dette materiale skal være under hele pilleovnen og den skal gå mindst 30 cm frem foran ovnen og mindst 15 cm ud til hver side for ovnens åbning.

 

Døren og glasruden skal ikke røres, når pilleovnen er tændt. De øvrige metal- eller keramikdele kan berøres under drift uden risiko for forbrænding.

Pilleovnen fungerer typisk ved en røgtemperatur på 130-140 grader. En højere røgtemperatur kan skyldes skidt i røgkanalen eller affaldsstoffer såsom lim i træpillerne.

De fleste MCZ pilleovne leveres med et stort pillemagasin, hvor man altid kan tømme en sæk træpiller i. Dette kombineret med en god træpillekvalitet, uden for meget smulder, reducerer væsentligt støvmængden uden for pilleovnens magasin.

Det kan man godt. Men hvis pillerne i magasinet viser en tendens til opløsning (pillerne vil ligne brødkrummer) betyder dette, at de har optaget fugt fra rummet. I de tilfælde er det en dårlig idé at lade pillerne blive i magasinet sommeren over. Ovnens transportsnegl kan ikke transportere støv, såvel som forbrænding af støvet ikke er muligt.

Ordet skorstenstræk dækker over det undertryk skorstenen danner og som gør at skorstenen suger røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn leveres med en røgsuger som skaber et undertryk i pilleovnen, hvorved der kommer luft til forbrændingen af træpillerne. Samtidigt føres røgen væk fra pilleovnen. En pilleovn er derfor ikke så sart som en brændeovn og fungerer ved et skorstenstræk på 10 Pascal (cirka 1 millimeter vandsøjle). Et normalt skorstenstræk ligger typisk på 2-3 millimeter vandsøjle.

Rengøres pilleovnen som foreskrevet og anvendes der en god kvalitet træpiller har pilleovnen generelt en lang levetid. Selv de keramiske tændstave i MCZ pilleovnene har vi god erfaring med og levetiden er generelt 3-4 år.

De fleste træpiller er testet og certificeret. Holder du dig til DIN plus certificerede træpiller går du ikke galt i byen. Vi anbefaler altid at man anvender 6 mm træpiller til MCZ pilleovne. Dette giver den pæneste forbrænding.

ECO funktionen  er en funktion der gør, at pilleovnen lukker helt ned når ønsketemperaturen er opnået. Bruger man ikke ECO funktion, vil pilleovnen blot modulere ned til laveste brændtrin, og således fortsætte med at levere varme. Derfor behøver du ikke at slukke og tænde for at opretholde den ønskede temperatur.

ECO funktionen bruges, når ovnen leverer for meget varme i forhold til det ønskede – for eksempel i et velisoleret hus, hvor varmetabet er lavt. Som tommelfingerregel kan det svare sig at bruge ECO funktionen, hvis din ovn kan holde sig slukket ca 1,5 time før pilleovnen igen aktiveres. Sker det oftere end dette, vil tændstaven slides unødvendigt, og strømforbruget være højere en nødvendigt.

En pilleovn kører i gennemsnit 2.000 timer om året, hvilket giver et strømforbrug på cirka 150 kWh om året.

Prisen for at få sat en pilleovn op, kommer an på om den skal tilsluttes en ny skorsten eller en eksisterende skorsten - Kontakt os for mere info.

Du skal selv indstille din ønskede temperatur og eventuelt blæseniveau.

En pilleovn tager som udganspunkt luft fra rummet til forbrændingen. For at kunne tage luft fra rummet, skal der også tilføres luft. Hvis huset er for tæt kan det ikke lade sig gøre, hvorfor en frisklufttilslutning kan blive nødvendigt. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, men især moderne tætte huse kan have behovet.

Bygningsreglementet opstiller hvilke materialer der klassificeres som ubrændbare. I praksis betyder det at de materialer der ikke er klassificeret som ubrændbare betragtes som brændbare også selvom de ikke kan brænde. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at søge råd hos kommunens tekniske forvaltning eller en skorstensfejermester.

TOP