×

Pejsecenter Syd

Ørderup Kirkevej 39,
6520 Toftlund
Telefon: 7665 5001
Mail: info@pejsecentersyd.dk

MCZ Fejlkoder

A01 – Flammen antændes ikke

Kontroller mængden af træpiller i pillemagasinet. Kontrollér, at risten er korrekt indsat i dens
og har ingen åbenlys uforbrændte incrustations. Kontroller, om tændingspluggen varmer.

A2 – Flammen slukkes unormalt – Temperaturen i pillemagasinet stiger

Det skyldes, at ilden går ud på grund af manglende brændstof (beholder tom) eller ved et overskud af pellets i risten, som kvæler flammen.

A3 – Temperaturen i pillemagasinet overstiger sikkerhedsgrænse. Overophedning af pilleovnsstrukturen.

Pilleovnen er for varm, fordi produktet enten har opereret for længe med maksimal effekt, der har været dårligt ventileret, eller luftventilatorerne er defekte. Placer vælgeren markeret med D på det bageste nødpanel i OFF-position og vent til ovnen køler af. Når pilleovnen er kold nok, vil A03 alarmindikationen på displayet forsvinde. Placer vælger D på panelet i REMOTE-position for at genstarte ovnen ved hjælp af fjernbetjeningen.

A3 – Temperaturen i pillemagasinet overstiger sikkerhedsgrænse. Overophedning af pilleovnsstrukturen.

Pilleovnen er for varm, fordi produktet enten har opereret for længe med maksimal effekt, der har været dårligt ventileret, eller luftventilatorerne er defekte. Placer vælgeren markeret med D på det bageste nødpanel i OFF-position og vent til ovnen køler af. Når pilleovnen er kold nok, vil A03 alarmindikationen på displayet forsvinde. Placer vælger D på panelet i REMOTE-position for at genstarte ovnen ved hjælp af fjernbetjeningen.

A4 – Røgrørets temperatur er overskredet fastsatte sikkerhedsgrænser

Ovnen slukker automatisk. Lad pilleovnen afkøle i et par minutter og tænd så igen. Kontrollér røgfrigivelse og position af temperaturmåleren.
Kontrollér typen af træpiller, der anvendes.

A5 – Trykkontakten er trukket på grund af en hindring på røgudledningen forårsaget af fremmede genstande, sod/aske eller atmosfæriske midler (vind, sne, etc.)

Kontrollér og rengør hele røggasystemet.
Beskyt stikkontakten (her menes muligvis røggasudledningen?) fra vinden.

A6 – Røgudlederen er ikke i stand til at levere primærluft, der kræves til forbrænding.

Vanskeligheder vedrørende trækvind eller tilstopning af rist.
Kontrollér, om risten er tilstoppet af inkrustation og rengør efter behov.
Kontrollér og rengør røggasystemet efter behov.

A7 – Under drift af ovnen er overflødig luft kommet ind i forbrændingskammeret.

Forårsaget ved langvarig åbning af branddøren eller ved betydelig luftinfiltration (askeskuffe mangler eller røgventilatoren inspektionsplug mangler)

A8 – Røgudtrækket kører ikke.

Kontrollér, at røgluftskammeret er rent, og om der er snavs, der blokerer det.
Røgventilatorfejl. Skal udskiftes.

A9 – Røgsonden er defekt, og måler ikke temperaturen på røgudledningen korrekt.

Kontakt dit autoriserede MCZ servicecenter for udskiftning af komponent.

A10 – Tændstaven er defekt.

Kontakt dit autoriserede MCZ servicecenter for udskiftning af komponent.

A11 – Reduktionsmotoren til fodring af pellets til stor har mislykkedes

Kontakt dit autoriserede MCZ servicecenter for udskiftning af komponent.

A12 – Fjernbetjeningen har været uden for ovnens modtagelsesområde i mere end tre timer, eller batterierne er døde. BEMÆRK: kun i dette tilfælde går ovnen ikke ind i alarmstop, men fortsætter med at fungere i den tilstand, som fjernbetjeningen indstilles via sidste sendte kommando.

Flyt fjernbetjeningen tilbage inden for rækkevidde af pilleovnen eller skift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er døde. Så snart ovnen får et nyt signal fra pilleovnen, vil alarmindikationen forsvinde. En nem måde at tvinge en overførsel til ovnen er at trykke på den knap 4. Dette ændrer driftsfunktionen fra manuel til automatisk og omvendt.

A13 – Generisk svigt af elektronisk styreenhed

Kontakt dit autoriserede MCZ servicecenter for udskiftning af komponent.

A14 – Generisk svigt af sensor

Kontakt dit autoriserede MCZ servicecenter for udskiftning af komponent.

TOP